La radiologia és una eina molt important alhora d’arribar a un diagnòstic i la radiologia digital permet fer-ho encara amb més claredat donada l’alta resolució de la imatge.

La radiografia digital es pot guardar en PenDrive, CD o enviar per correu electrònic al propietari, d’aquesta manera es pot arxivar fàcilment evitant l’espai que ocupa les pel·lícules radiogràfiques.

015RFinalRadiologia 2