Piensos para perro

Els gossos són animals adorables i fidels amb les persones que l'envolten, però tenen una sèrie de necessitats específiques que van canviant al llarg de la seva vida. Quan aquestes necessitats es tornen a problemes per a la salut és necessari un tractament òptim a base d'una dieta veterinària específica per a cada problema. En aquesta secció et presentem una sèrie de productes per cobrir les necessitats específiques del teu gos. A més podràs trobar complements alimentaris per completar la dieta i pal·liar les possibles mancances que el teu gos tingui al llarg de la seva vida.

RECOMENDACIONS PER CADELL

Pot ser de dos tipus: seca i humida.

 • SECA: Pinsos comercials equilibrats per a la dieta del cadell.
 • HUMIDA: Menjar casolà basat en carn, verdures, arròs o pasta; llaunes.

Hauran d’escollir el tipus d’alimentació segons les característiques de l’animal. El número d`ingestes dependrà de l’edat de l‘animal.
Eviti fer canvis bruscos de dieta.
Les restes de menjar i ossos estan absolutament contraindicats.
Sense prescripció veterinària no se’ls ha de donar suport extra de vitamines i minerals.

Haurà de raspallar i netejar l’animal diàriament.
No ha de banyar-lo fins que no estigui totalment vacunat.

Desparasitació:

Haurà de mantenir-lo net de paràsits ja sigui: interns (paràsits intestinals), externs (puces i paparra)
Per això existeix al mercat una gran varietat de productes adequats segons les necessitats, es aconsellable consultar al veterinari quin és el més oportú .
S’aconsella desparasitar intestinalment 3 o 4 vegades a l’any.

VACUNES

Fins que no estigui totalment vacunat i passats 10-15 dies no el tregui a passejar i cal evitar el contacte amb altres gossos especialment aquells que no estiguin vacunats.
Les vacunes que apliquem als gossos són:

 • PARVOVIROSI
 • BROM
 • HEPATITIS CANINA
 • LEPTOSPIROSI
 • RÀBIA

Les vacunes que apliquem en gats són:

 • CALICIVIRUS
 • CLAMIDIA
 • PANLEUCOPENIA
 • RINOTARQUEITI
 • LEUCÈMIA FELINA
 • RÀBIA
Mitjançant un microxip al seu animal de companyia dins dels tres mesos següents de la data de naixement de l’animal.La clínica els ofereix la possibilitat de posar el microxip d’una manera ràpida, eficaç i indolora. El lector està només en clíniques veterinàries i societats protectores.

Mitjançant un microxip subcutàni podrà identificar al seu animal d’una manera ràpida, sense dolor i eficaç.
Si heu de modificar qualsevol dada de la vostra mascota que porta microxip :telèfon , adreça, canvi de propietari etc heu de trucar al telèfon 934189294 on us informaran de que heu de fer exactament segons cada cas.”

Així mateix en cas d’haver perdut la vostra mascota i aquesta porta microxip heu d’avisar immediatament al servei AIAC que funciona les 24 hores del dia trucant al 902170401 donant les dades de l’animal i numero de microxip i telèfon actualitzat de contacte.

Tant gossos com gats poden ocasionar molèsties degut al zel.

Hem de recordar que en general, els gossos assoleixen la maduresa sexual sobre els 8 mesos i són actius tot l’any; les gosses maduren sobre els 8 mesos i són actives 2 vegades l’any.

Els gats assoleixen la maduresa sexual als 6 mesos i són actius tot l’any; les gates poden ser actives a partir dels 6 mesos i tenen zels continus i variables, estacionats bàsicament de gener a octubre.

Els gats creen en certes ocasions problemes de comportament sexual (miolar, marcatge de territori amb orina o ungles).

OBLIGACIONS LEGALS

La identificació és obligatòria a Catalunya segons decret 328/1998 del DOGC del 24.12.1998. Si heu de modificar qualsevol dada de la vostra mascota que porta microxip: telèfon , adreça, canvi de propietari etc heu de trucar al telèfon 934189294 on us informaran del que heu de fer exactament segons cada cas.
Clínica veterinaria La Mola informa als seus clients la obligatorietat per part del propietari de donar d’alta al seu gos al cens caní de l’ajuntament corresponent.

En el cas dels animals a censar a Terrassa, per donar-lo d’alta cal anar a INSAV, carrer unio 36, i per més informació trucar al 010.