Aconsellem tenir una petita  farmaciola per a la vostra mascota sempre a casa per poder actuar en situacions senzilles com petites ferides, per exemple.

Us fem un petit llistat a tenir present:

  • Termòmetre digital: per poder valorar temperatura en cas de dubte exclusivament per a la mascota. La temperatura ha de ser vía rectal i ha de ser entre 38ºc-39.2ºc. en cas de haver febre es convenient  la visita veterinària.
  • Gases no estèrils: per poder realizar cures,  netejar ulls amb suero, netejar oídes,…
  • Tisores i/o fulla d’afaitar: per poder retallar pèl o altres.
  • Suero fisiològic: per fer neteja de mucoses; ulls, nas, vulva, ….
  • Spray desinfectant, aigua oxigenada i/o iode: Per fer cures, desinfectar ferides, etc.
  • Venda i espradrap: Utilitzar un o altre segons  el tipus de venatge.
  • Guants no estèrils: Per curar a la vostra mascota de manera més higiènica.
  • Capçal o campana: Col·locar quan l’animal s’intenti tocar una ferida.
  • Crema cicatritzant: En moltes ocasions, l’aplicació d’aquest tipus de cremes facilita la cicatrització, i per tant, la bona curació d’una ferida.

Un kit bàsic que ajudarà en cas de necessitat.

Sempre que hi haguin ferides heu de pelar el pèl de la zona per poder realitzar bé la cura ja que si no pot crear més bacteries.