La lipidosis hepàtica, coneguda com fetge gras, és una malaltia molt greu que afecta principalment a gats obesos de mitjana edat. En general apareix durant períodes d’anorexia relacionats amb qualsevol malaltia, encara que es produeix quan l’animal menja menys degut a una situació d’estrés: canvi de vida, canvi de dieta que l’animal no accepta, etc.

Quins son el signes per detectar-ho ? Els gats afectats mostren anorexia perllongada, sovint de varies setmanes de duració. També presenten vòmits, diarrea, restrenyiment i els ulls i mucoses poden adquirir un color grogenc degut a la ictericia.

higado

Per què es produeix ? Per l’ acumulació de grans quantitats de greix al fetge, de manera que aquest orgàn no pot treballs correctament.

El tractament principalment és administrar fluidoterpia a l ‘animal en clínica, canviar la dieta i introduir suplements vitamínics.